قالیشویی شربت اوغلی شعبه ی دیگری ندارد.

انواع خدمات ما

قالیشویی

مبلمان در صورت آلودگی و کثیفی نه تنها باعث کاهش جلوه و زیبایی آن میشود بلکه به دلیل تماس مستقیم بدن در هنگام استفاده باعث بیماری و آسیب رسانی میشود. مبل شویی کرج مبلمان شما را با بهترین متریال پاکیزه میکند.

مبل شویی

شستشوی فرش ها دشوار است و تخصص می خواهد. پیشنهاد ما شستشوی فرش در کارخانه میباشد ولی اگر قابل حمل نیست، قالیشویی شربت اوغلی با دستگاه مخصوص فرش های شما را پاکیزه میکند

رفوگری

مبلمان در صورت آلودگی و کثیفی نه تنها باعث کاهش جلوه و زیبایی آن میشود بلکه به دلیل تماس مستقیم بدن در هنگام استفاده باعث بیماری و آسیب رسانی میشود. مبل شویی کرج مبلمان شما را با بهترین متریال پاکیزه میکند.

ریشه زنی

شستشوی فرش هاا دشوار است و تخصص می خواهد. پیشنهاد ما شستشوی فرش در کارخانه میباشد ولی اگر قابل حمل نیست، قالیشویی شربت اوغلی با دستگاه مخصوص فرش های شما را پاکیزه میکند